50% popusta na članarinu

Provjerite tko ostvaruje pravo na popust

Učenici i redovni studenti koji su u trenutku početka članske godine stariji od 18, a mlađi od 25 godina mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine uz predočenje potvrde škole ili potvrde fakulteta o redovnom školovanju. Pravo na navedeni popust prestaje gubitkom statusa učenika ili redovnog studenta odnosno navršenom 25. godinom života.
Osobe koje su u trenutku početka članske godine navršile 65 godina mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta iz kojeg je vidljiv datum rođenja.

Osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50% mogu ostvariti popust od 50% na iznos godišnje članarine. Popust se ostvaruje prigodom učlanjenja i plaćanja godišnje članarine, uz predočenje Rješenja nadležne Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju postotka tjelesnog oštećenja ili Rješenja nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba za osobe s utvrđenim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Ovaj popust nije moguće ostvariti za plaćanje godišnje članarine u članskom modelu Optimum plus.

Popusti se ne odobravaju na iznos godišnje članarine za sve modele obiteljskog članstva.

ZATRAŽI PONUDU

ili dodatne informacije