Usporedba članskih modela

35,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 €
POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz u slučaju kvara (M1/N1 kat.) 270,00 € 340,00 € 340,00 € 400,00 €
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1 kat.) 1x 400,00 € 470,00 € 470,00 € 550,00 €
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1/L kat.) 1x x x 530,89 € (4.000 kn) x
PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara 1x x x x
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car* ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za članove* ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom* x1 x 3 dana(do 60,00€*/dan) 3 dana(do 60,00€*/dan) 5 dana(do 70,00 €/dan)
x 1 dan(do 70,00 €**/noć) 1 dan(do 70,00 €**/noć) 3 dana(do 70,00€**/noć)
x 40,00 €/član 40,00 €/član 60,00 €/član
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH x1 x x x 700,00 €
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći 2 dana 5 dana 5 Dana 7 dana
ZAMJENA GUMA (kat. M1/N1) demontaža/montaža/balansiranje za četiri kotača 1x 2x 2x 2x
KONTROLNI PREGLEDI (kat. M1/N1) (rad motora, podešavanje svjetala) da da da da
KONTROLNI PREGLEDI (kat. L) (podešavanje svjetala) x x da x
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ (smrt ; trajno tjelesno oštećenje)  da  da da da
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu  da  da da  da
REVIJA HAK (6 brojeva godišnje) da  da da  da
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! da  da da  da
SUDJELOVANJE U PROGRAMU VJERNOSTI  da  da da  da
DODATNI ČLAN Osnovni i dodatni član zajednički koriste navedene pogodnosti odabranog članskog modela. Članska godina dodatnom članu ističe kada i osnovnom članu. +11,00 € +16,00 € +22,00 € +26,00 €
48,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 €
POMOĆ NA CESTI otklon kvara i/ili prijevoz u slučaju kvara (M1/N1 kat.) 400,00 €
470,00 €
464,53 € (3.500 kn) 550,00 €
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1 kat.) 1x 540,00 € 600,00 € x 700,00 €
PRIJEVOZ VOZILA u slučaju prometne nesreće ili krađe (M1/N1/L kat.) 1x x x 663,61 € (5.000 kn) x
PRIJEVOZ VOZILA L KATEGORIJE u slučaju kvara 1x x x x
ZAMJENSKO VOZILO priznavanje troškova usluge rent-a-car* ili SMJEŠTAJ priznavanje troškova smještaja za članove* ili JAVNI PRIJEVOZ nastavak putovanja ili povratak javnim prijevozom* x1 x 4 dana(do 60,00 €/dan) 4 dana(do 53,09€*/dan) 5 dana(do 70,00 €/dan)
x 2 dana(do 70,00€**/noć) 2 dana(do 66,36€**/noć) 3 dana(do 70,00 €/noć)
x 40,00 €/član 40,00 €/član 60,00 €/član
REPATRIJACIJA VOZILA povratak vozila u RH x1 x x x 800,00 €
ČUVANJE VOZILA oštećenog u prometnoj nesreći 2 dana 5 dana 5 Dana 7 dana
ZAMJENA GUMA (kat. M1/N1) demontaža/montaža/ balansiranje za četiri kotača 1x 2x 2x 2x
KONTROLNI PREGLEDI (kat. M1/N1) (rad motora, podešavanje svjetala) da da da da
KONTROLNI PREGLEDI (kat. L) (podešavanje svjetala) x x da x
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ (smrt ; trajno tjelesno oštećenje)  da  da da da
NEOGRANIČEN BROJ PRAVNIH SAVJETA o cestovnom prometu i vozilu  da  da da  da
REVIJA HAK (jedan primjerak za obitelj) da  da da  da
PROGRAMI UŠTEDA “HAK preporučuje” i Show your Card! da  da da  da
SUDJELOVANJE U PROGRAMU VJERNOSTI  da  da da  da